NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26162007
  • Đang online: 15
Thư ngỏ

GIỚI THIỆU CẢNG BIỂN VŨNG TÀU VÀ CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

  Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 và được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chi tiết tại Quyết định số 3655/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017: các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chức năng là cửa ngõ quốc tế kết hợp trung chuyển container quốc tế (Loại IA); trong đó gồm các khu bến chức năng chính như: khu bến cảng Cái Mép – Thị Vải; Sao Mai - Bến Đình; khu bến cảng Long Sơn; khu bến cảng sông Dinh; khu bến cảng Côn Đảo và các cảng dầu khi ngoài khơi thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế phía Nam của Việt Nam.

Trong phạm vi các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm có 76 bến cảng (trong đó 67 bến cảng ở đất liền và 09 bến cảng dầu khí ngoài khơi), Cụ thể:

Đối với khu vực cảng biển trên sông Cái Mép - Thị Vải gồm 35 bến cảng, trong đó: 22 bến cảng đang khai thác (với 41 cầu cảng, tổng chiều dài cầu cảng là hơn 10km, trong đó gần 4 km chiều dài cầu cảng container) và 13 bến cảng được quy hoạch, đang trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc chuẩn bị đầu tư. Đây là hệ thống cảng nước sâu và cụm cảng container lớn nhất Việt Nam, có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp tổng trọng tải đến 100.000 DWT; tàu hàng lỏng (dầu; LPG…) tổng trọng tải đến 80.000 DWT và tàu container tổng trọng tải đến 214.000 DWT (sức chở 18.340 TEUs).

Đối với Khu vực cảng biển trên sông Dinh và Vịnh Gành Rái gồm 02 bến pha và 29 bến cảng, trong đó: 20 bến cảng đang khai thác (với 44 cầu cảng, tổng chiều dài cầu cảng là 5.321m) và 09 bến cảng được quy hoạch, đang trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc chuẩn bị đầu tư. Đây là căn cứ dịch vụ dầu khí lớn và hiện đại nhất Việt nam, khả năng tiếp nhận các giàn khoan; tàu công trình dầu khí cũng như các tàu chuyên dụng dầu khí trọng tải đến 30.000 DWT; các tàu hàng rời, tàu hàng lỏng trọng tải đến 10.000 DWT.

Đối với Khu bến cảng Côn Đảo: gồm 03 bến cảng, trong đó: 01 bến cảng đang khai thác và 02 bến cảng được quy hoạch.

Đối với 9 Cảng dầu khí ngoài khơi tại các mỏ: Bạch Hổ, mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng, mỏ Rạng Đông, mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây, mỏ Tê Giác Trắng, mỏ Chim Sáo, mỏ Lan Tây và mỏ Biển Đông. Khả năng tiếp nhận của hệ thống bến cảng dầu khí ngoài khơi là tiếp nhận các tàu chở dầu thô trọng tải đến 150.000 DWT. Ngoài hệ thống bến cảng, để hỗ trợ cho hoạt động của tàu thuyền, còn có hệ thống các luồng hàng hải: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải, Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, Luồng sông Dinh, Luồng hàng hải Bến Đầm, Luồng hàng hải Côn Sơn; Hệ thống báo hiệu hàng hải, Trung tâm điều hành VTS ...

Cảng biển Vũng Tàu là cửa khẩu hàng hải quan trọng cho các tàu thuyền hành trình, ra vào, neo đậu, đón trả hoa tiêu, thực hiện các dịch vụ hàng hải để đến, rời các cảng thuộc địa phận các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Mỹ Tho, quá cảnh đi Campuchia và hàng năm bình quân có trên 30.000 lượt tàu biển cùng khoảng trên 50.000 lượt tàu cao tốc cánh ngầm, phương tiện thủy nội địa, tàu cá hành trình qua Vịnh Gành Rái tạo nên mật độ phương tiện qua Vịnh là lớn nhất và phức tạp nhất Việt Nam. Mặt khác, cùng với mật độ phương tiện lớn là sự đa dạng của về chủng loại phương tiện qua Vịnh như: tàu biển, tàu công vụ, tàu khách cánh ngầm, tàu sông, tàu cá, tàu đưa đón hoa tiêu, giàn khoan dầu khí, tàu quân sự, tàu thực hiện dịch vụ cung ứng nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt...

Trong thời gian qua, với vai trò, vị trí là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và là đơn vị trực thuộc Cục hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước khác để thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển, kịp thời tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam – của Bộ Giao thông vận tải cũng như cấp thẩm quyền trong việc triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển như: rà soát đánh giá thực trạng và nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch cảng biển; Tăng cường hạ tầng kết nối cảng; Triển khai các chính sách về điều chỉnh phí, lệ phí hàng hải, phí/ giá dịch vụ và bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ; Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và triển khai các giải pháp liên quan khác nhằm hỗ trợ chủ tàu, doanh nghiệp cảng. Kết quả trong nhưng năm vừa qua, sản lượng hàng hóa và tàu thuyền qua hệ thống các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rại Vũng tàu luôn tăng trưởng trên 10% (hàng container tăng trên 20%).

  Phát huy thành quả đạt được, Cảng vụ hàng hải Vũng tàu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với cơ quan hữu quan và thực hiện tốt, có chất lượng các yêu cầu, chỉ đạo của cấp thẩm quyền để sớm đưa cảng biển Vũng Tàu trở thành cảng cửa ngõ quốc tế kết hợp trung chuyển container quốc tế theo Quy hoạch phát triền cảng biển đã được Thủ tướng phê duyệt./.

VUNG TAU SEAPORT AND THE MARITIME ADMINISTRATION OF VUNG TAU

According to the master plan on development of Vietnam seaport system up to 2020, a vision to 2030 was approved by the Prime Minister in Decision No.1037 / QD-TTg dated June 24, 2014 and approved in detail by the Minister of Transport in Decision No. 3655 / QD-BGTVT dated December 27, 2017: Ba Ria - Vung Tau seaport system functions as an international gateway as well as an international container-hub (Category IA), main areas of the system are: Cai Mep - Thi Vai; Sao Mai - Ben Dinh; Long Son; Dinh river; Con Dao and offshore terminalslocated in the southern exclusive economic zone of Vietnam.

Within Ba Ria - Vung Tau province, there are 76 ports (of which 67 are on the mainland and 09 offshore oil and gas terminals) as followed:

Cai Mep - Thi Vai area: there are 35 ports, of which 22 ports are in operation (41 berths with the total length of more than 10km, including nearly 4 km of container berths) and 13 planning ports are in the process of construction or investment. This is the largest deep-water port system and container port cluster in Vietnam, capable of receiving general cargo ships of up to 100,000 DWT; tankers, gas carriers  up to 80,000 DWT and container ships of 214,000 DWT (carrying capacity of 18,340 TEUs).

Dinh river and Ganh Rai bay area, there are 02 CMB terminals and 29 ports, of which 20 ports are in operation (with 44 berths, the total length of which is 5,321m) and 09 ports to be planned, in the process of construction investment. This is the largest and most modern supply base for oil and gas industry in Vietnam, capable of receiving oil rigs; supply vessel, specialized service ships up to 30,000 DWT; general cargo ship, tanker up to 10,000 DWT.

Con Dao area, there are 03 ports, of which 01 port is in operation and 02 ports are under the process of planning.

There are 9 offshore terminals in operation, namely Bach Ho, Rong, Dai Hung, Rang Dong, Rong Doi - Rong Doi Tay, Te Giac Trang, Chim Sao, Lan Tay and Bien Dong. These terminals can receive crude oil tankers up to 150,000 DWT. In addition to the port system, there are also navigational channels to support the operation of ships including Vung Tau - Thi Vai channel, Saigon - Vung Tau channel, Dinh River channel, Ben Dam channel, Con Son channel, Navigational aids system, VTS Operations Center...

Vung Tau seaport is an important seagate area. ships are coming here to anchor, pick up and disembark or perform other activities before arriving to/ after departure from ports of Baria Vungtau province, HCMC, Dong Nai, Binh Duong, Dong Thap, My Tho or transitting to Cambodia. annually there are more than 30,000 turns of sea going ship and about 50.000 turns of high speed craft, domestic vessel, fishing vessel, service boat... pass through Ganh Rai Bay making this area the highest traffic density and the most complicated traffic pattern in Vietnam

In recent years, as the role of state management in maritime sector at seaport area of Baria Vungtau Province, an unit directly under Vietnam Maritime Administration, The Maritime Administration of Vungtau has been responsible for  the cooperation among state competent authorities to perform its assigned duties, promptly consult and effectively implement the intructrions of Vietnam Maritime Administration, Ministry of Transport and other competent authorities in improving the seaport operation such as: reviewing and evaluating current situation, studying to improve seaport planning, enhancing inter-port connection, implementing policy on fees, port charges, service fees/ charges and stabilizing cargo handling fees, improving administrative formilities and other measures to support ship owners, port operators... As the result of above solutions, freight and vessel throughput of seaport system of Ba Ria – Vung Tau Province has always grown over 10%  annually (20% for container).

To uphold the achieved results, the Maritime Administration of Vung Tau continues to cooperate closely and responsibly with relevant authorities to execute correctly and effectively the requirement, instructions of competent authorities to make the Vungtau seaport becomes an international gateway, international container-hub as approved by the Prime Ministrer in the master plan of port development./.