NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26162022
  • Đang online: 20
BẾN THỦY NỘI ĐỊA

DANH MỤC BẾN THUỶ NỘI ĐỊA (07/09/2021)

DANH SÁCH BẾN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG KHU VỰC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

1- Cảng xăng dầu Phước An

2- Ụ tàu Đông Xuyên

3- Cảng tàu khách Vũng Tàu

4- Cảng TNĐ Sao Mai