NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25957594
  • Đang online: 6
BẾN THỦY NỘI ĐỊA
DANH MỤC BẾN THUỶ NỘI ĐỊA (07/09/2021)

TT

BẾN CẢNG

KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN TÀU

TỔNG CHIỀU DÀI CẦU CẢNG (M)

CÔNG NĂNG KHAI THÁC

1

Cảng xăng dầu Phước An (Hà Lộc)

T≤ 3m

125

Tiếp nhận phương tiện T ≤ 3m theo QĐ số 374/QĐ-SGTVT ngày 24/12/2018 của Sở Giao thông vận tải

2

Ụ tàu Đông Xuyên

Tàu: 3000T

100

Tiếp nhận tàu đến 3000T theo QĐ số 2942/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải

 

3

 

Cảng tàu khách Vũng tàu

Tàu khách

264

Tiếp nhận tàu khách theo QĐ số 196/QĐ-SGTVT ngày 01/4/2021 của Sở Giao thông vận tải

4

 

Cảng TNĐ Sao Mai

 

T≤ 3 m;

Tàu khách < 150 ghế

80

Tiếp nhận phương tiện có mớn nước ≤ 3m và tàu khách < 150 ghế theo QĐ số 281/QĐ-SGTVT ngày 15/10/2018 của Sở Giao thông vận tải