Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệu:5219/CHHVN-ĐKTB&TV
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Công văn điều hành
Người ký:Bùi Thiên Thu
Ngày ban hành:22/12/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:02/01/2018
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:5219.CHHVN-ĐKTBTV.signed.pdf
Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252