NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26161959
  • Đang online: 7
QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệu:5219/CHHVN-ĐKTB&TV
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Công văn điều hành
Người ký:Bùi Thiên Thu
Ngày ban hành:22/12/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:02/01/2018
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:5219.CHHVN-ĐKTBTV.signed.pdf
Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục