NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
TIN HOẠT ĐỘNG
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI THẢO NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÀU BIỂN BỊ BẮT GIỮ TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (08/10/2020)

       Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 15/QCPH-TANDTBRVT-CVHHVT ngày 04/01/2019 Giữa Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện thủ tục bắt giữ tàu biển, thả tàu biển đang bị bắt giữ và tình hình bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải tại cảng biển Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng về số vụ trong thời gian qua, ngày 05/10/2020 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá tình hình và thảo luận, thống nhất giải pháp phối hợp để giảm thiểu tranh chấp … làm phát sinh khiếu nại hàng hải dẫn tới chủ thể liên quan phải thực hiện trình tự, thủ tục bắt giữ tàu biển. Tham dự hội thảo có khoảng 40 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp: Chủ hàng rời (thức ăn gia súc; nông sản . . .); Giám định hàng hóa; Bảo hiểm hàng hóa; Chủ tàu, luật sư đại diện chủ tàu và Chủ cảng liên quan.

       Các thành viên tham dự Hội thảo đã tập trung phân tích quy định về bắt giữ tàu biển được quy định trong Bộ Luật hàng hải 2015; Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 2008 và Nghị định 57/2010/NĐ-CP ngày 25/5/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển; Công ước Brussels 1952; Công ước Geneva 1999 và thống nhất nhận định chung là: việc "bắt giữ tàu biển để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải" phải đáp ứng hài hòa tiêu chí là bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động hàng hải tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; mặt khác, các thành viên cũng đã thảo luận và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các tình huống thường xảy tranh chấp do thiếu hụt hàng hóa, đặc biệt là phương pháp và trình tự  xác định khối lượng hàng hóa bằng mớn nước của tàu …

       Phát biểu kết luận, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đánh giá cao các ý kiến tham luận, các kiến nghị giải pháp phối hợp giữa các bên nhằm xác định khối lượng hàng bằng mớn nước của tàu … trình bày tại Hội thảo, đồng thời quán triệt, vận động các doanh nghiệp liên quan khi có tranh chấp cần chủ động đàm phán hay thực hiện các biện pháp phù hợp khác nhằm tránh “lạm dụng” việc bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải thông qua đề nghị thực hiện thủ tục bắt giữ tàu biển, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động hàng hải tại khu vực.

Hình ảnh tại Hội thảo

Tin khác