NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26256551
  • Đang online: 46
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VÀ TIN KHÍ TƯỢNG
CÔNG BỐ MỞ VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (11/08/2021)

 

 

Tin khác
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHU ĐÓN TRẢ HOA TIÊU SỐ 3, KHU ĐÓN TRẢ HOA TIÊU SỐ 4 TẠI VŨNG TÀU (28/03/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN TÀU VANDON ACE (24/02/2022)
CÔNG BỐ KHU NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN THUỘC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU QUẢN LÝ (15/02/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU THÁI HÀ 19 BỊ MẮC CẠN TRONG VÙNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (04/11/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU MỸ AN 1 BỊ CHÌM TẠI KHU NEO I8 THUỘC KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU (14/09/2021)
HƯỚNG DẪN VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT XẤU (12/08/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI ĐỂ DIỄN TẬP BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (09/08/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG TRÊN LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (02/06/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI ĐỘ SÂU TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI VÀ TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (12/05/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ PHẠM VI ĐỘ SÂU VŨNG QUAY TRỞ TÀU RA/VÀO BẾN CẢNG CÁI MÉP THƯỢNG (14/04/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VÀ NẠO VÉT VŨNG QUAY TÀU RA VÀO BẾN CẢNG CÁI MÉP THƯỢNG (19/02/2021)
THỎA THUẬN ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ, THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT TERMINAL LINK - GIAI ĐOẠN 1 (27/11/2020)
12