NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719285
  • Đang online: 42
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (10/01/2023)
Tin khác
ĐỀ NGHỊ GÓP Ý, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (28/09/2023)
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (27/04/2023)
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (26/04/2023)
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT ĐỐI VỚI HOA TIÊU HÀNG HẢI (18/03/2023)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (17/03/2023)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI" NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (14/02/2023)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG PHỤC VỤ NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 (11/01/2023)
QUY ĐỊNH CỦA IMO VỀ DANH MỤC CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU PHẢI MANG TRÊN TÀU (01/08/2022)
THÔNG TƯ SỐ 19/2022/TT-BGTVT NGÀY 26/7/2022 CỦA BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI (26/07/2022)
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI (16/06/2022)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2021/TT-BTNMT NGÀY 29/10/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (29/10/2021)
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 (16/10/2021)
123