NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719186
  • Đang online: 27
AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI TẠI CÁC CẢNG CHUYÊN DỤNG LPG, LNG VÀ CẢNG DẦU TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (11/05/2023)

  Thực hiện "Năm an toàn giao thông 2023"  theo Kế hoạch số 442/KH-CVHHVT ngày 23/02/2023 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát tại các bến cảng chuyên dụng khí hóa lỏng (LPG, LNG) và bến cảng chuyên dụng xăng dầu trong khu vực, Ngày 05/5/2023, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải tại các bến cảng chuyên dụng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; ô nhiễm môi trường... trong khu vực trách nhiệm quản lý. Tham dự hội nghị gồm: Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH), BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Xí nghiệp Xăng dầu PETEC Cái Mép; Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina; Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Cái Mép; Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An, Công ty Cổ phần dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu), Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Càng, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ và các doanh nghiệp khai thác cảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn liên quan.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu phát biểu tại Hội Nghị

  Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị tham dự đã trình bày 04 tham luận nhằm đánh giá nguy cơ, xác định giải pháp liên quan đến an toàn khai thác cảng và đại diện các đơn vị dự họp tham gia ý kiến đối với các giải pháp củng cố, tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng, chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại các bến cảng chuyên dụng khí hóa lỏng (LPG, LPG) và bến cảng chuyên dụng xăng dầu.

 Quang cảnh Hội nghị 

  Kết thúc Hội nghị, Ông Nghiêm Giang Nam - Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu ghi nhận cao nội dung các tham luận, cũng như các ý kiến phát biểu của các đơn vị liên quan, đồng thời tổng hợp, đưa ra yêu cầu cụ thể đối với từng nhóm giải pháp: Giải pháp về cơ chế, chính sách (điều chỉnh quy định tại Nội quy cảng biển về giới hạn tốc độ tàu hành trình trên luồng hàng hải qua thủy diện cảng chuyên dụng; xác lập cơ chế phối hợp ứng phó với tai nạn, sự cố có thể xảy ra; nghiên cứu, phối hợp triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải đưa tàu trọng tải lớn vào, rời các cảng chuyên dụng...); giải pháp kỹ thuật (bổ sung đèn, tín hiệu, dấu hiệu an toàn trên cầu cảng; xây dựng triển khai Quy trình khai thác cảng an toàn...); giải pháp tăng cường nguồn nhân lực quản lý, giám sát (lập và triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại...) ... và đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trên cơ sở ý kiến của tổ chức, các nhân liên quan và kết quả Hội nghị kịp thời chỉ đạo bộ phận chức năng trực thuộc tổng hợp, tổ chức nghiên cứu và đưa ra các biện pháp, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an toàn hàng hải; an ninh hàng hải; an toàn lao động hàng hải; phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại các bển cảng LPG, LNG và bến cảng dầu trong khu vực.

Đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị cùng chụp ảnh lưu niệm


Tin khác
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (28/09/2023)
HỘI NGHỊ AN TOÀN TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TUYẾN VÀ THẢO LUẬN THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHỐI HỢP ỨNG PHÓ KHI XẢY RA TAI NẠN, SỰ CỐ ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU (26/07/2023)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU TRỌNG TẢI LỚN - PANAMAX (03/06/2023)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI XẢY RA ĐỐI VỚI TÀU CONTAINER TRỌNG TẢI LỚN (03/06/2023)
HỘI NGHỊ AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (13/01/2023)
PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI THUỶ TỪ BỜ RA ĐẢO (29/04/2022)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (19/08/2021)
PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG (10/08/2021)
YÊU CẦU THÔNG BÁO, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ AN TOÀN TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN TÀU TRỌNG TẢI LỚN HOẶC ĐOÀN LAI DẮT PHỨC TẠP VÀO BẾN CẢNG (26/03/2021)
TRIỂN KHAI TUẦN LỄ CAO ĐIỂM CHIẾN DỊCH 30 NGÀY TRÊN BIỂN 3.0 CỦA INTERPOL VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (22/03/2021)
HỘI NGHỊ AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG CÔNG TÁC XẾP/DỠ CONTAINER TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (14/01/2021)
HỘI NGHỊ AN TOÀN HÀNG HẢI (10/11/2020)
12