Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


PHÁP LUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
Thủ tục 6928/01/2016KhácThủ tục 69: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.
47/2015/TT-BGTVT14/09/2015KhácBãi bỏ Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT và Thông tư 09/2012/TT-BGTVT
24/2015/NĐ-CP27/02/2015Nghị quyếtQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
61/2013/TT-BGTVT31/12/2013Khácban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - QCVN 72: 2013/BGTVT
08/2013/TT-BGTVT06/05/2013KhácSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QCVN 17:2011/BGTVT - QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 70/2011/TT-BGTVT NGÀY 30/12/2011
03/2013/TT-BGTVT23/03/2013KhácSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2012/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI THỦY
43/2012/TT-BGTVT23/10/2012KhácQUY ĐỊNH CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH NGỦ ĐÊM, NHÀ HÀNG NỔI, KHÁCH SẠN NỔI
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL26/06/2012KhácQuy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
08/2012/TT-BGTVT23/03/2012KhácHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI THỦY
70/2011/TT-BGTVT30/12/2011KhácBAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA”
23/2011/TT-BGTVT31/03/2011KhácQuy định về quản lý đường thủy nội địa
20/2011/TT-BGTVT31/03/2011KhácQuy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa
08/2011/SL-LPQT16/02/2011Luật ĐTNĐHIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) trân trọng thông báo: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy”. ký tại Phnôm Pênh ngày 17 tháng 12 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2011; và gửi kèm Bản sao lục Hiệp định theo quy định Điều 68 của Luật nêu trên.
25/2010/TT-BGTVT31/08/2010KhácQuy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa
20/2005/QĐ-BGTVT28/03/2005KhácCỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 20/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
21/2005/NĐ-CP01/03/2005KhácCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/2005/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
23/2004/QH11 15/06/2004Luật ĐTNĐLUẬT: Giao thông đường thuỷ nội địa

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252