Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


DS tàu khách quốc tế đến và dự kiến đến cảng biển Vũng Tàu trong quý I năm 2020

DANH SÁCH

tàu khách quốc tế đến và dự kiến đến cảng

 biển Vũng Tàu trong quý I năm 2020

(cập nhật đến ngày 24/02/2019)

 

TT

Tên tàu

Quốc tịch

Ngày dự kiến đến cảng

Giờ đến

Giờ rời

SL Hành khách (dự kiến)

Đại lý

Ghi chú

1

AIDAbella

Italy

3/01/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

 

2

Diamond Princess

United Kingdom

4/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

3

Diamond Princess

United Kingdom

8/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

4

Celebrity Millennium

Malta

11/01/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

5

Sapphire Princess

United Kingdom

12/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

6

Marella Discovery

Malta

13/01/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

7

Quantum of the Seas

Bahamas

14/01/2020

9h00

18h00

4.000

Hải Nam

 

8

Mein Schiff 6

Malta

15/01/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

9

Norwegian Jade

Bahamas

19/01/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

10

Westerdam

Netherlands

23/01/2020

6h00

18h00

2.000

Hải Nam

 

11

Marella Discovery

Malta

27/01/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

12

Mein Schiff 6

Malta

29/01/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

13

Celebrity Millennium

Malta

30/01/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

14

Sapphire Princess

United Kingdom

31/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

15

AIDAbella

Italy

31/01/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

 

16

Celebrity Millennium

Malta

3/02/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

17

Norwegian Jade

Bahamas

4/02/2020

7h00

18h00

2.000

Hải Nam

 

18

Sapphire Princess

United Kingdom

7/02/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

19

Marella Discovery

Malta

10/02/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

20

Mein Schiff 6

Malta

12/02/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

21

Norwegian Jade

Bahamas

15/02/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

Đổi lịch

22

Queen Mary 2

Bermuda

15/02/2020

7h00

19h00

2550

Iss Germadept

Hủy chuyến

23

Quantum of the Seas

Bahamas

19/02/2020

7h00

19h00

4.000

Hải Nam

Hủy chuyến

24

Norwegian Jade

Bahamas

20/02/2020

8h00

19h00

2.000

Hải Nam

Hủy chuyến

25

Celebrity Millennium

Malta

22/02/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

Hủy chuyến

26

MSC Splendida

Panama

22/02/2020

7h00

19h00

3900

Falcon

Thêm chuyến

27

Marella Discovery

Malta

23/02/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

28

Mein Schiff 6

Malta

26/02/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

29

Sapphire Princess

United Kingdom

28/02/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

Hủy chuyến

30

AIDAbella

Italy

28/02/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

Hủy chuyến

31

Voyager of the Seas

Bahamas

2/3/2020

7h00

19h00

3.500

Hải Nam

Hủy chuyến

32

Vasco da gama

Bahamas

1/3/2020

8h00

2300

1.200

Iss germadept

 

33

AIDAbella

Italy

5/3/2020

8h00

20h00

3.200

Thiên ý

Hủy chuyến

34

Sapphire Princess

United Kingdom

6/3/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

35

Celebrity Millennium

Malta

7/3/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

Hủy chuyến

36

Marella Discovery

Malta

9/3/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

37

Mein Schiff 6

Malta

15/3/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

38

Majestic Princess

United Kingdom

18/3/2020

7h00

18h00

3.500

Hải Nam

 

39

Marella Discovery

Malta

23/3/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

40

AIDAbella

Italy

27/3/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

Hủy chuyến

41

Sapphire Princess

United Kingdom

27/3/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

42

columbus

Bahamas

28/3/2020

6h00

23h00

1.000

Iss germadept

 

43

Costa deliziosa

Italy

30/3/2020

08h00

20h00

3734

Thiên ý

Hủy chuyến

        CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252