NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26071775
  • Đang online: 26
AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
HỘI NGHỊ AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG CÔNG TÁC XẾP/DỠ CONTAINER TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (14/01/2021)

Ngày 14/01/2021, tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, tổ chức Hội nghị an toàn phương tiện thủy nội địa (mang cấp VR-SB; VR-SI) trong công tác xếp/ dỡ container tại khu vực cảng biển Vũng Tàu nhằm phổ biến, hướng dẫn Quy trình, quy định an toàn về việc tính toán, xếp/ dỡ hàng container và quán triệt công tác ứng phó tai nạn, sự cố đối với các phương tiện thủy trong quá trình vận chuyển container hoạt động trong khu vực cảng biển Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị: Doanh nghiệp cảng container (SSIT; CMIT; TCTT; TCIT; TCCT, GEMARLINK); các doanh nghiệp vận chuyển container trong khu vực.

Hình ảnh: Hội nghị an toàn phương tiện thủy nội địa xếp/dỡ container

Tại hội nghị, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã triển khai thực hiện hướng dẫn và quán triệt các quy định về đảm bảo an toàn trong việc tính toán xếp/ dỡ container, tính ổn định đối với phương tiện thủy nội địa vận chuyển container. Đồng thời, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực tế hoạt động hàng hải, các nguy cơ tiềm ẩn, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, sự cố hàng hải trong quá trình xếp/ dỡ container.

Hình ảnh: Đại diện doanh nghiệp vận chuyển container phát biểu tại hội nghị 

Kết thúc hội nghị, các thành viên tham dự đã thống nhất phối hợp triển khai một số giải pháp trọng tâm, cấp bách để củng cố, nâng cao công tác bảo đảm an toàn hàng hải đối với phương tiện thủy nội địa vận chuyển container tại Cảng biển Vũng Tàu trong thời gian tới.

Hình ảnh: Đại diện doanh nghiệp cảng container phát biểu tại hội nghị

Tin khác