NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26071783
  • Đang online: 22
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
TỔ CHỨC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI, KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ CẦU CẢNG, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI (14/05/2021)

Tin khác
TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN (03/06/2021)
BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (19/05/2021)
BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ CHO TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (18/05/2021)
THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ THẢO LUẬN, XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP PHỐI HỢP TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (12/05/2021)
RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH NHẰM PHÁT HIỆN NHỮNG BẤT CẬP, KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CẮT, GIẢM CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (NẾU CÓ) (12/05/2021)
TIẾP TỤC TỔ CHỨC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN (26/04/2021)
ĐỀ NGHỊ GIỚI THIỆU VỊ TRÍ ĐỔ CHẤT NẠO VÉT CỦA CÔNG TRÌNH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI VÀ SÔNG DINH (22/04/2021)