NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25843561
  • Đang online: 4
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VÀ TIN KHÍ TƯỢNG
CÔNG BỐ KHU NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN THUỘC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU QUẢN LÝ (15/08/2021)

 

THÔNG BÁO VIỆC THIẾT LẬP TẠM THỜI 15 VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN TẠI KHU VỰC NGOÀI PHAO "0" VŨNG TÀU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tin khác
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG PHÍA PHẢI LUỒNG (1/2 TIẾT DIỆN LUỒNG) CỦA LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG, NẠO VÉT LUỒNG (05/11/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU THÁI HÀ 19 BỊ MẮC CẠN TRONG VÙNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (04/11/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU MỸ AN 1 BỊ CHÌM TẠI KHU NEO I8 THUỘC KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU (14/09/2021)
HƯỚNG DẪN VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT XẤU (12/08/2021)
CÔNG BỐ MỞ VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (11/08/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI ĐỂ DIỄN TẬP BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (09/08/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG TRÊN LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (02/06/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI ĐỘ SÂU TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI VÀ TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (12/05/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VÀ NẠO VÉT VŨNG QUAY TÀU RA VÀO BẾN CẢNG CÁI MÉP THƯỢNG (19/02/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI (03/11/2020)
VỊ TRÍ NEO ĐẬU MỚI (12/10/2020)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHU NEO ĐẬU, TRÁNH TRÚ BÃO TẠI KHU VỰC LUỒNG VŨNG TÀU - THỊ VẢI DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU QUẢN LÝ (05/06/2020)