NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"               ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26658811
  • Đang online: 16
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
THÔNG TƯ SỐ 19/2022/TT-BGTVT NGÀY 26/7/2022 CỦA BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI (26/07/2022)
Tin khác
QUY ĐỊNH CỦA IMO VỀ DANH MỤC CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU PHẢI MANG TRÊN TÀU (01/08/2022)
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI (16/06/2022)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2021/TT-BTNMT NGÀY 29/10/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (29/10/2021)
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 (16/10/2021)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (28/09/2021)
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (10/09/2021)
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1589/QĐ-BGTVT NGÀY 27/8/2021 (31/08/2021)
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 74/2021/TT-BTC (27/08/2021)
GIẢM GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU, LAI DẮT CHO TÀU THUYỀN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG NỘI ĐỊA (06/08/2021)
TRIỂN KHAI THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 10/2021/TT-BTNMT NGÀY 30/6/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG (30/07/2021)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN 03 TẠI CHỖ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (26/07/2021)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THIẾT LẬP TẠM THỜI 15 VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN TẠI KHU VỰC NGOÀI PHAO SỐ "0" - VŨNG TÀU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (05/07/2021)
12