NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
TIN TỔNG HỢP

Thông báo số điện thoại đường dây nóng (16/03/2016) Tải file nội dung

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, tăng cường công tác tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan số điện thoại đường dây nóng của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và các đơn vị trong ngành hàng hải tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (có file danh sách số điện thoại đường dây nóng kèm theo).

Thông báo công bố khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu (29/09/2015)

Ngày 25/01/2014 Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành quyết định số 66/QĐ-CHHVN v/v công bố Khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo đưa vào khai thác, sử dụng 50 điểm neo đậu tại 05 khu vực thuộc vùng nước Cảng biển Vũng Tàu, đáp ứng cho nhu cầu neo đậu, tránh trú bão, đợi luồng, đợi cầu… cho tàu thuyền có trọng tải phù hợp vào, rời các bến cảng tại khu vực (không thực hiện việc chuyển tải, bốc xếp hàng hóa) cụ thể như sau